CV

CURRICULUM VITAE

for Torben Søndergaard

Personlige data:

Navn: Torben Søndergaard

Uddannelse: Cand.oecon.

Adresse:Bygvænget 235, 2980 Kokkedal, Denmark

Mobil: +45 3145 5045

Civil stand: Gift med Cand.mag. Helene Kjærbøl

Resume:

Som økonom har jeg en stærk analytisk sans og kompetencer inden for strategi, organisation, projektledelse og økonomistyring. Jeg har erfaring med projektledelse af både store og små projekter, og jeg er god til at holde hovedet koldt og bevare overblikket. Jeg har en bred erfaring med IT og bruger IT meget aktivt til at løse opgaver. Jeg er i stand til hurtigt at skabe mig et overblik over sammenhænge mellem informations- og grundsystemer samt udnytte komplekse sammenhænge til at tilvejebringe netop de ønskede oplysninger på en systematisk måde.

Kurser:

2013: MDX programmering, v. Teknologisk Institut

2013: DJØF: Mægling og konfliktløsning

2012: Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2012 [MOC 10778] v. Teknologisk Institut

2012: DJØF forhandler ++

2011: DJØF basisforhandler

2010: Brandbekæmpelse og førstehjælp, Vejle Kommunale Brandvæsen

2010: Avanceret Access 2007 v. Teknologisk Institut

2009: Avanceret Excel 2007 for økonomifunktioner v. Teknologisk Institut

2007: Brugerkursus i SAS Enterprice Guide (SAS EG) med anvendelse af SAS datakuber

2006: TargIT superuserTargIT advanced calculationsTargIT advanced reporting

Erhvervserfaring:

2017 – nuværende

Senior BI specialist hos Nextagenda

• MS-SQL udvikler.

2014 – 2017

Senior BI Consultant hos Innofactor

 • Backend udvikling af ledelsesinformation på MS SQL platform (SSMS, SSIS, SSAS, SSRS)
 • SAP DS ETL

2012 – 2014

Økonomisk Konsulent i Vejle Kommune, Økonomi og Arbejdsmarkeds-forvaltningen, Digitalisering & Analyse. Arbejdsområder:

 • BI udvikler og programmering.

2008- 2012

Økonomisk Konsulent i Vejle Kommune, Økonomi og Administration, Budget og Finans. Arbejdsområder:

 • Budgetudarbejdelse

 • Økonomiske analyser

 • Udredningsopgaver

 • Ledelsesinformation

 • Konsulent og rådgiverfunktion

 • Projektleder

 • Underviser i Excel på begynder og videregående niveau

 • DJØF TR-Suppleant (2011-)

2006-2008

Fuldmægtig i økonomi (Budgetgruppen) ved Århus Universitetshospital – Skejby. Arbejdsområder:

 • Anlægsansøgninger

 • Anlægsregnskaber og byggeprojekter

 • Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning

 • Projektledelse

 • Materiale til økonomiopfølgning og rapportering

 • Dataudtræk, databasebehandling i Access, bearbejdning i Excel og præsentationer i PowerPoint

2005-2006

AC-fuldmægtig ved De Sønderjyske Sygehuse. Ansat i Økonomiafdelingen, DRG og ledelsesinformation. Arbejdsområder:

 • udarbejdelse af rapporter om økonomi og aktivitet

 • budgetudarbejdelse og opfølgning

 • holde mindre undervisningssessions om takstsystemet

 • vedligeholde ledelsesinformationssystem (DagLIS)

 • udarbejde analyser, implementering og opfølgning på resultatet

 • tovholder på projekter

 • sagsbehandling og notatskrivning

Uddannelse:

2003-2005: Cand.oecon. ved Århus Universitet, Institut for Økonomi, Afdeling for virksomhedsledelse

1997-2003: B.Sc.oecon (i driftsøkonomi) ved Århus Universitet, Institut for Økonomi

1996-1997: Randers Handelsskole, 1-årig HHX for studenter

1995-1996: Hallingdal Folkehøgskula, Norge, friluftslivslinien

1992-1995: Grenå Gymnasium, matematisk student

1981-1992: Marienhoffskolen Ryomgård, 0-10. Klasse

IT-kompetencer:

Programmering af BI system i MS-SQL, anvender SSMS, SSRS, SSAS, SSRS, Visual Studio mv.

Jeg er superbruger i MS-Office Word, Excel, Access og Powerpoint (2003 og 2007), herunder programmering for at optimere automatik i både databaser og regneark. Jeg underviser i Excel på begynder og videregående niveau.

Jeg bruger ØS Insight på avanceret niveau.

1998-2005

IT-supporter ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Jeg stod for mange aspekter af support fra undervisning, alm brugerhjælp, problemløsning og fungerede i de sidste 4 år som sparringspartner for administrator ang. software og netværk.

2001-2003

Medlem af netgruppen på Skejbygård Kollegiet – IT-support til kollegiets beboere i forbindelse med opstart af Bolignet-Århus og senere almindelig drift.

Bestyrelsesarbejde:

Bolignet-Aarhus FMBA: Bolignet-Aarhus er en forening med en omsætning på over 14 mio. kr., der leverer internet, telefoni og TV til ca. 12.000 beboere i alment boligbyggeri i Århus. Som formand hhv. næstformand fungerer jeg som sparringspartnere for den daglige ledelse og med til at udføre løbende økonomisk og strategisk styring.

2006-2010: Formand for bestyrelsen

2004-2006: Næstformand for bestyrelsen

2001-2010: Medlem af bestyrelsen

Kollegiekontoret i Århus SMBA

2000-2004: Næstformand og medlem af forretningsudvalget for Kollegiekontoret.

2002: Afholdt en workshop på et landsmøde i BL omkring ”Unge og beboerdemokrati”.

2000-2001: Aktiv deltager i opstarten af projektet Bolignet-Århus i regi af Kollegiekontoret. Jeg var med i en gruppe på 4, der fungerede som sparringspartner for Kollegiekontoret og rådgivende ingeniørfirma i de indledende faser omkring Bolignet-Aarhus. Jeg har deltaget i opgaver omkring kravspecifikation og møder med bydende leverandører i forbindelse med licitation.

1998-2002: Formand for afdelingsbestyrelsen på Skejbygård Kollegiet.

Undervisning:

2011 – : Underviser i Excel 2007 og Access 2007 på begynder og videregående niveau i Vejle Kommune.

1999-2005: Ansvarlig for introduktionsundervisning til IT-faciliteterne på Institut for Økonomi. Min opgave har bl.a. været at udarbejde et færdigt opgavesæt, fastlægge indholdet af introduktionen og koordinere selve undervisningstimerne mellem kollegaer og mig selv.

1999-2005: Deltaget i oplæringen af nye terminalvagter: hardware, software og netværk.

Fritid:

2000- Medlem af Marinehjemmeværnet i Århus. Uddannelse inden for radio (ROC) og førstehjælp (inkl. hjertemassage og genoplivning).

Interesser:

Hus & Have. Fjeldvandring og skiture i Norge, sejlads, generelt natur, fotografering, IT.